Prenos elektronskih sporočil na Webmail klient

izvoz pošte na Webmail klient

Uporaba računalniške informacijske tehnologije je v današnjem svetu nepogrešljiva. Takojšnja komunikacija s strankami in poslovnimi partnerji je ključna. Za doseganje omenjenega cilja pa potrebujemo program, ki nam omogoča pošiljanje in prejemanje sporočil preko interneta. Ključno je, da je izvoz pošte uspešno opravljen, če smo zamenjali program za elektronska sporočila. Tako prenesemo vsa pomembna sporočila v nov program, kjer lahko naprej pošiljamo in sprejemamo navadna ali več-predstavnostna sporočila. Uporaba domenske pošte pa je ključnega pomena za vsako podjetje ali drugo organizacijo.

Zakaj je domenska pošta tako pomembna za podjetja?

Obstajajo mnogi brezplačni in plačljivi ponudniki elektronskih storitev za pošto. Tako ima vsak posameznik in podjetje omogočeno, da si ustvari želen naslov za prejem sporočil. Problem je, če ne vsebuje domene spletne strani v svojem imenu. Tako lahko stranke podvomijo v legitimnost podjetja in raje poiščejo želene proizvode ter storitve pri konkurenci.

poštni izvoz za Webmail
Če si lastimo naslov za pošto, kjer imamo posebna sporočila, kontakte in druge pomembne informacije, je dobro, da jih prenesemo na domensko pošto. To opravimo preko poštnega izvoza ročno ali pa s pomočjo strokovnjakov.

Pomembno je, da če si že lastimo naslov za pošto, kjer imamo posebna sporočila, da jih prenesemo na domensko pošto. Enako velja za shranjene kontakte in druge pomembne informacije. To pa je mogoče opraviti preko poštnega izvoza, ki ga lahko opravimo ročno ali pa s pomočjo strokovnjakov. V vsakem primeru je to ključen korak, če želimo naprej poslovati učinkovito in uspešno z domenskim naslovom v elektronskih sporočilih.

Web mail je idealna rešitev za podjetnike

Uporaba web maila je narejena z namenom, da podjetnikom in posameznikom močno olajša komunikacijo preko računalnika. Vsa sporočila se nahajajo na osrednjem strežniku in ne na posameznem računalniku. Na računalnik je mogoče sinhronizirati sporočila, vendar bodo vedno varno shranjena na strežniku. Mogoče je tudi pošto izvoziti iz številnih popularnih brezplačnih in plačljivih programov. 

Veliko lažje je za stranke, če uporabljamo samo eden elektronski naslov za sporočila. Za podjetje je mogoče ustvariti več domenskih naslovov z elementi, kot so info, servis, kontakt, vodstvo in podobno.

Klient Roundcube na zunanjem strežniku

Webmail se razlikuje od klasičnega maila v tem, da da deluje s centralnega strežnika. Poznamo različne izvedbe webmail-a izmed katerih se vsak po sebi malenkost razlikuje od drugega. Že dolgo časa je Roundcube izredno popularen način za komuniciranje za podjetja in tudi posameznike.

Kako nastaviti svoj Webmail klient RoundCube

Po sestavi je zelo osnoven, vendar vsebuje vse ključne funkcije, ki jih potrebujemo za komuniciranje. Iz starega mail klienta je mogoče tudi narediti poštni izvoz v Roundcube. S tem ohranjamo vse elektronske naslove, sporočila in druge podatke, ki so za nas ter naš posel ključni. Je pa potrebno izvesti prenos pošte na pravilen način, katerega postopek je mogoče prebrati v priročniku na spletu.